Jordbruket och LRF

Jordbruksminster Eskil Erlandsson kan man lita på. LRF har synpunkter och många hårda ord över förslaget till energi och klimatmål. Ingen bransch kan gå fri alla måste bidra. Nu när man har för avsikt att höja skatten på disel för jordbruket reagerar man. Förståerligt. Men det är inte avsikten att motverka enskilda företagare. Det gäller att göra Sverige och världen miljövänlig. LRF själva vill ju har världens renaste jordbruk och det vill vi med. Svenskt jordbruk ska ju vara konkurrenskraftigt det vill vi med. Vi har lovat att återkomma med förslag till hur företagens konkurrenskraft ska stärkas. I dag finns inga förslag. Men koldisoxidskatten börjar inte gälla förän 2011. Till dess kommer många bra förslag till jordbrukets fördel.
 
Redan nu har ju Eskil Erlandsson gjort en hel del bl a 35 miljarder på fem år för att göra investeringar inom lantbruket. EU-stödet ska ju omförhandlas och nog borde det ge Svergie mer. Sänkta arbetsgivaravgifter är också något. 9 miljoner till stöd för småskaliga slakterier finns också. Avgifter har avskaffats för djukskyddskontroll och förprövningsavgifter för djurstallar. Mycket mer finns att göra men nog har den Centerstyrda näringsdepartementet och jordbruksdepartementet gjord mer än vad regeringar tidigare har gjort. Centern gör skillnad även inom detta område.

pensionärer och stämmor

I går hade vi i Uppsala län centerstämma. Himla bra. Många frågor och synpunkter till mig. Det rörde bl a försvaret där man eftersökte långsiktighet och stabilitet. Inte ständiga förändringar, flytta hit, lägga ner där, spara på det ena och spara på det andra. Håller med. En bred försvarsöverenskommelse vore kanon. Se´n undrade man om energiöverenskommelsen. Svarade att den är bra och att vi nu satsar på det förnyelsebara det gäller alla och alla branscher. Inklusive bönderna som vi förstås pratade om.

I bilen på vägen hem diskuterade vi pensionärerna och hur synd det är om dom. Jag höll givetvis inte med då det är pensionärerna som är de stora vinnarna i år.För där båda i ett pensionärspar får en ökning per månad med 4,5 % i år. Tilläggspensionen ökar med 4,5 %. Förlorare är däremot ensamstående föräldrar, som bara får en ökning på 1,4 %. Där finns barn och för dom har vi ett extra ansvar som vi verkligen måste göra något åt.

Bevara nattakuten på Lasarettet i Enköping

Det är skandal att man från landstingsledningen vill stänga akuten på Lasarettet i Enköping. Den bäst skötta verksamheten inom landstinget vill man sabba. Påstår att man vill utveckla lasarettet med utökade kirurgiska ingrepp och bygga om för flera miljoner för det. Men i samma andetag säger man att man ska stänga IVA och akuten på natten. Även en okunnig kan ju inse att operationer ibland kan kräva IVA och akuta behov. Så vilka opertioner man ska göra på Larettet är ju enklet att räkna ut.

Låt oss tillsammans skalla " De som stänger vår akut - åker från makten ut." för centern har Lasarettet varit en symbolfråga för tryggheten och legitimiteten i södra länsdelen. Förstår att man är avundsjuk i centrala Uppsala för Akis har ju inte lyckats få ordning på sin ekonomi på 20-30 år. Men det har Enköping.

Nu ska man öppna nattakuten i Tierp och Östhammar. Gratulerar! Där har man efter några år insett att det behövs. Gör inte samma misstag med Lasarettet i Enköping.

Försäkringskassan och Adriana Lendel

Var i går kväll på socialförsäkringsklubbens möte och lyssnade på försäkringskassans nya chef. Intressant och det andades en viss optimism. Hon var självkritisk till myndighetens sätt att hantera omorganisationen. Men, precis som jag, tordde hon att det var nödvändigt och bra. Adriana Lendel hade förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de problem som drabbat kassan. Utmaningarna var 1. Förändra bilden av FK som i dag är på minus. 2. Kvalitetssäkra rehabkedjan som hon såg som ett bra instrument för kassan att se till arbetsförmågan istället för sjuknivån. 3. Få nöjda medarbetare, det gäller att lyssna. 4. Skapa en stabilitet i ekonomin. Medverka till resurser som inte innebär omöjliga förhoppningar som sedan kräver tillägg. 5. Fortsätta förnyelsearbetet. Utveckling ska ske ständigt men med förnuft.

Det gäller för FK att hålla fast vid rehabkedjan nu när det är lågkonjunktur och folk blir arbetslösa. Deras ekonomi ska inte läsa med sjukersättningar de ska lösas med arbetsmarknadsåtgärder. Annars blir det fle i genom och sjuka människor har jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden igen. Förödande. Nu gäller att sjuka ska vara sjuka, de med arbetsförmåga ska få rätt stöd.

RSS 2.0