Vår i annat EU-land

Centerpartiets vision är att invånarna i Sverige ska ha rätt att söka planerad vård och specialistvård i annat EU-land på samma villkor som i Sverige. Ett europeiskt vårdval skulle öka konkurrensen, kapa köerna och höja kvaliteten på vården. Framför allt skulle det leda till att en patient i behov av vård skulle kunna få det utan onödig väntan.

Det säger socialdemokraterna och vänstern nej till. Om inte alla kan få det ska inte några få. Dessutom tycker de att byråkratin ska vara kvar och försäkringskassan ska bestämm om man får, när man får och hur man ska få vård. Krångligt!

Eskil till Uppsala

Jordbruksminstern, Eskil Erlandsson, kommer till Uppsala den 3/6 tillsammans med Abir Al Salani. Hon, -Abir,
står på tredje plats på centerns EP.ista. En himla duktig tjej. Programmet ska vara varierat och intressant annars kommer inte Eskil. Jordbruksfrågor och EU är ju alltid intressant. Varför betalar vi EU pengar till bönder, varför ska just den yrkeskåren har subventioner, undrar man. Den frågan kommer alltid upp när man pratar EU.
För det första har stödet minskat. För det andra utgör det ett fåtal procent av ländernas BNP och för det trede är det väldigt billigt för att slippa krig och istället få ha fred på den europeiska kontinenten.

Det finns 1000 skäl till men det tar vi en annan gång.

RSS 2.0