Bredband o hela Sverige ska leva

Tack vare C ministrar, Åsa Torstensson som lade grunden o Anna- Karin Hatt kan alla i Sverige ha tillgång till telefon. Nu gäller det att påverka alla som har nät att man samarbetar. Det blir billigare och lättare då.
Anna-Karin Hatt är på bilden och hon var aktiv på idestämman och tydliggjorde att vi måste se till att hela Sverige ska leva. Landsbygden får inte komma på efterkälken. Där finns vår framtid - maten.


Ideprogram

Bilden visar 5 av 16 ombud som var med på stämman där vi skulle anta ett nytt idéprogram. Diskussionerna var livliga och det gav resultat. Det blev bra med tillägget att kärnkraften ska avvecklas. Att arbetslivsförsäkringen ska vara allmän och inte en grundtrygghet med lika ersättning för alla. En cansersjuk person som är 55+ och en nyexaminerad ungdoma ska ha samma belopp. Ungdomarna i Cuf och i CSF förstår inte hur det är att vara äldre och vilka utgifter man har.

Vi beslutade också om att stärka landsbygden och de agrara näringarna. Något som jag också tycker är bra då vi måste värna våra kärnväljare. Dessutom stör det inte mig att vi är ett feministiskt parti eller att vi är Centerpartisktiskt libera som innebär att vi är sociala, decentralistiska och grön.

Nu går vi vidare och har verkligen en grund att stå på. Någon som fortfarande tycker vi är otydliga?

 


Besök från C-län

I kväll har jag haft besök i Riksdagen av medlemmar från Uppsala län. Det var ett program som handlade om bostadsbyggandet och byggnationer generellt. Centerpartiet är ju för att förenkla och få lägre byggkostnader och bostäder för ungdomar. Dessutom menar vi att allmännyttan är viktig.

Migrationsfrågan står ständigt på agendan. Invandring är en mycket viktig fråga för oss. Det är inte fel på dem som kommer till Sverige det är fel på hur vi tar emot dem. Kunde vi ge dem jobb på en gång de kommer och samtidigt medverka till att alla lär sig behärska svenskan då skulle ingen vara emot invandring. Här har vi alla i landet ett enormt ansvar. Det gäller företagarna som ska erbjuda praktikplatser och tjänster och det är civilsamhället som ska umgås med invandrare m fl. Här har vi enormt mycket att göra om vi ska ha några som arbetar så vi kan upprätthålla vården när vi blir äldre och som medverkar till att det finns pengar till våra pensioner.

Näringslivsfrågor diskuterades och matproduktionen som företagskälla och att hela landet ska leva med möjligheter till jobb och service var en het fråga. Vi ska ju driva kampanj nu om just landsbygdens betydesle för Sveriges tillväxt. Utan den producerande bonden kan vi inte överleva. Alla kan inte bo i storstäderna och de enda som kan göra något åt det är centerpartiet. På bilden är det anders Ahlgren som pratar om just detta.

 


Jobben, jobben och resultatet

Enligt Svenskt Näringsliv är det en viss positiv nyans i hur företagarna i länet, Uppsala län, ser på framtiden. Fortfarande är det mindre bra med orderingången men de tror gott om utveckling det närmaste halvåret. Intressant! I Uppsala län är generellt arbetslösheten låg. Givetvis skiljer det sig mellan kommuner men pendligsmöjligheterna är goda och då finns det också tillgång till arbete. Ett problem är att det fortfarande är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Företagarna säger att LAS -reglerna måste luckras upp och arbetsgivaravgifterna sänkas och man måste ta bort delar av sjuklöneansvaret. Varför ska det vara så svårt för Alliansregeringen i sin helhet att genomföra detta. Vi i Centerpartiet har drivit dessa frågor i hur många år som helst. Det är dax att man lyssnar på centerpartiet eller åtminstone på vad företagarna vill och säger. De som skapar arbeten och det som är upphovet till att vi får pensioner och pengar till välfärden kan väl inte ha fel.

Dessutom skulle invandrarpolitiken förändras och förutsättningen för de invandrarfientliga rösterna tystna. Om det var lättare att få arbete skulle man inte klaga på att folk går arbetslösa. Det är ju inte de arbetslösas fel för jag är övertygad om att alla vill ha ett arbete.

Lärlingsutbildning

Annie Lööf, C, näringsminister, var i Tyskland i början av veckan och såg då hur bra lärlingsutbildning man hade där. Praktik i verkligheten på en arbetsplats är uppenbarligen väldigt bra för ungdomar. Det underlättar för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är lägre i Tyskland.
Centerpartiet driver på för just lärlingsutbildning med möjligheter att kombinera med studier. Låt nu detta bli sant. Låt fler av centerns förslag bli verklighet och Sverige skull vara bättre.


Bäst i klassen

Centerns departement är bäst i regeringen på regelförenkling. Trots det är det inte tillräckligt menar många. De har inte märkt några förändringar som underlättar för företagcoch privatpersoner. Konstigt! Nog måste det märkas. Men inte ger vi i centerpartiet oss utan vi ska bli ännu bättre. Det vore ju dock tacknämligt om någon någon gång kunde inse att Centerpartiet är bra och inte ett lydparti till övriga i Alliansregeringen.

Uppsala kommun är också bäst, bästa på miljö. Det gäller att gratulera Uppsa med kommunalrådet stefan Hanna, C som driver centerns frågor med bravur. För om hjärtefrågan miljö har fått detta omnämnande kan man inte säga att Centern i uppsala inte gör nytta. Uppsala hade aldrig vunnit om det saknats driftiga Centerpartiser, som förstått centerns miljöengageman.

Makt

 

Jag var på ett mycket bra frukostmöte i riksdagen här om dagen. Vill vi utstråla makt så ska vi ha röda skor något som härrör till Påven som alltid har röda skor. Men Barbro Hedvall var intressant att lyssna på hon sa att man markerar mycket med klädsel. det var makt, social tillhörighet, hur man uppfattas med mera. Så nu har jag röda skor.

Men den som visade riktig makt denna dag utan röda skor var Annie Lööft. Denna modia och kunniga kvinna som är vår partiledare och landets Näringsminster. Hon tog bladet från munnen och skrev i DI att hon var emot månadsrapporteringen där allt ska redovisas av alla företag. Det skulle kosta 1,4 miljarder för företagen och det kräver en enorm adminstration som är helt omöjlig för små företag att klara. Dessutom är inte till någon nytta för den enskilda företagaren. Nu gäller att hon får med sig de övriga i Alliansen och något parti till för att få igenom det.Annars är Centerpartiet det enda partiet som tänker på företagen. 

 


RSS 2.0