Brända bilar

Nu har det börjat lugna ner sig i våra förorter. Skönt. Skit att dom håller på så. Om man kunde visa sitt missnöje på något annat sätt ändå. Men det är en liten, OBS liten, klick ungdomar som startar det hela. Några yngre som tycker det verkar spännande o hänger på. Sen är rullningen i gång o det sprider sig.

När det var som jobbigast i Gottsunda, Uppsala flr något år sedan började man jobba tillsammans och där det bra nu. Föreningslivet tillsammans med föräldrar o offentligheten jobbar bra i hop o så ska det vara. Den lilla klicken ska man ta om hand på ett annat sätt. De behöver mer åtgärder än föreningsliv o aktiva vuxna.


Stöd till mjölkbönder

Jag hoppas alla mjölkbönder har sett på Aktuellt i kväll. Där sa Eskil Erlandsson, C o Landsbygdsminister, att han o Centern nu driver på för att ge ett stöd till kobönderna. De måste få ett stöd för vi i Sverige har högre djurkrav o miljökrav som kostar mer. Därför kan mjölken från andra länder bli billigare o konkurrera ut den svenska mjölken.

Alltså nu måste det bli som Centerpartiet vill. Jag har själv träffat mjölkbönder och lovat dem att centern driver frågan. Vi får inte tappa fler mjölkbönder i Sverige vi behöver dem förutom för mjölken också för öppna landskap o kohagar. Ställ upp nu Allianskompisar.
Nu är mitt centerhjärta varmt!


Leader Upplandsbygd

Har i dag varit på en resa med Leader Upplandsbygd. Fantastiskt vilka projekt det finns. EU:s strukturfonder kommer pengarna i från o det ska gå till verksamheter som berör de flesta i bygden. Det gäller landsbygdsutveckling och ska skapa förbättrad ekonomi o kvalitet i området. Samverkan mellan företag, föreningar o det offentliga är centralt.
Vattholma biograf som några killar i övre tonåren byggt på sin fritidsgård, var det första besöket.

Örby gård visade på Matturism i Uppland. Kan bara säga att ett besök där är värt allt. Otroligt gott o vackert o lokalproducerat. Ett integrationsprojekt med en ensamkommande barn o en ridskola där man också fick lära sig vad skogen ger var fantastiskt. En bra metod. Miljötänk var ett projekt som
drevs i Sigtuna.

För en Centerpartist som värnar landsbygden var det en härlig dag. Dessa projekt skapar arbetstillfällen och helt nya jobb. Nu ser jag fram emot att nya EUpengar stärker konkurrenskraften hos små o medelstora företag på landsbygden.


Företsgshälovård

I morse satt jag kaffet i vrångstrupen. Socialförsäkringsministern sa att man skull tillsätta en utredning o göra något så att inte sjuktalen ökade då det gällde psykiskt sjuka de med utmattningssyndrom. Han tyckte dessutom att man skulle vara på arbetet under tiden man var sjukskriven. Jag håller inte med.
I flera år har jag påtalat att vi måste medverka till att företag tjänar på att ansluta sig till företagshälsovård. Man gör inte det i dag. Följden blir att man inte upptäcker personer i tid så de slipper bli sjuka. Ministern har inte lyssnat på mig. Tråkigt! För det är människor dom får lida o det är samhället som får höja utgifter för sjuka personer.
Nu ska det utredas och fler bli sjuka under tiden. Använd det som redan finns så slipper människor vara sjuka, företagen slipper utgifter för vikarier, samhället slipper kostnader för vård. Företagshälsovård har ju visat sig vara bra men det är väl för enkelt.


Utbytesstudent

Nu har Gen Colman varit här på besök. Roligt att träffa vår utbytesstudent efter nästan 4,5 år. Hon kände sig direkt hemma när hon kom. Det har gått bra för henne efter hon kom hem till Australien igen.
Vi var på AbbA museet i söndags. Riktigt bra. Men när man träffar Gen tänker jag på hur viktigt det är att fundera över hur olika vi människor är. Vem har rätt o vem har fel?
Gens inställning till droger skiljer sig från vår svenska. Jag som är väldigt restriktiv i frågan har svårt med de idéer om rätten till mindre bruk för egen del som diskuteras . Öppenhet leder till förståelse dock inte nödvändigtvis att vi tänker o tycker lika. Vi behör verkligen lära oss om andras kulturer, levnadsvanor o sätt att vara det minskar krig. För våra invandrares skull behöver vi ha utbyte gärna ungdomsutbyte och träffa fysiskt för vi lär av varandra.


Turistmål

Igår var det den traditionella invigningen o vernissagen ute på Grönsöö. Varje år vid den här tiden på året öppnar fam v Ehrenheim sitt hem för allmänheten. Ja nästa hela hemmet. Man visar olika "skatter" från gården som leksaker, damast, silver, smycken, verktyg, porslin, med mera. Familjen har ägt denna egendom i nästan exakt 200 år.

Grönsööäpplet är väl känt o det unika lusthuset som är klätt inuti med snäckor. Jordbruket och skogen o trädgården finns också. Unikt att det finns kvar o vårdas av familjen i en stiftelse så man inte ska skingra egendomen.

Men det är inte gratis man kan inte leva på att ha öppet 4 mån per år. Vi i C som värnar turismen o inser att det är viktigt för en levande landsbygd måste göra något åt detta. Årliga bidrag som ska sökas fungerar inte. Det måste finnas någon form av statlig ersättning till denna typ av riksintresse precis som ges till Operan eller nationalparker t ex. Det är något att jobba för i Riksdagen.

Jacob v Ehrenheim hälsar välkomna och överlämnar sedan till de andra som ska vara delaktiga i invigningen. Bredvid honom är hans fru Bessan som också jobbar med detta tillsammans med Jacob.


Mer praktikplatser

I går var jag och besökte FK i Västerås. Jag var där för drygt ett år sedan. Allt samarbete med Af var så nytt då, de kunde inte riktigt säga hur de fungerade. Kom tillbaka om något år sa de och ja, det gjorde jag. En person från Af deltog också i samtalet.

För personer med aktivitetsstöd var de äldigt viktigt att få praktikplats. Det handlar inte i första hand om att utbilda sig teoretiskt utan att få möjligheter att arbete att få vara på en arbetsplats. Men, problemet är att det är så svårt att få företagare och arbetsgivare att ställa upp. Småföretagarna är bäst och sämst är offentliga sektorn, d v s kommuner och landsting. Man skäms! Det måste bli en ändring på det. Återigen är centerpartiets förslag om praktiskt arbete något man efterfrågar. Varför kan inte alla andra partier hålla med. Yrkesvux som nu föreslagits i vårproppen är ett centerförslag som är bra men just detta till dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden behövs mer.

Af som ska medverka till att ungdomar med aktivitetsersättning, som har någon form av funktionsnedsättning eller handikapp, ska få en praktikplats är för få. Det behövs fler arbetsförmedlare som bara arbetar med denna grupp. Som förstår vad för sorts arbetsplatser som passar just personer med en specifik diagnos. Som kan förklara för företagaren eller arbetgivaren och som kan bidra med rätt hjälpmedel. Tänk vilken kostnadsbesparing när bara en person kan fasas ut från fFörsärkingskassan bidragssytem. Vilken vinst för personen att få ett socialt sammanhang att vara delaktig i.

Visst låter det enkelt men är så himla svårt att får alla beslutsfattare att hålla med och att fixa så det blir så. Skam den som ger sig.

Partiledardebatt

Annie Lööf fick första frågan. Varför är hon den enda kvinnliga partiledaren. För C pratar inte bara utan alla människor har lika värde. De andra har inget svar.
När det gäller pengar till jobb vill S ta bort allt som underlättar för företag att anställa ungdomar. Men Löfven tror inte det gör någon skillnad. Häpnadsväckande. Annie är kristallklar o tydlig vi behöver göra mer.
När det gäller miljöfrågan säger Annie att hon tycker Mp har bra miljöpolitik, eller vilja, men det kan inte genomföras för de andra i oppositionen har inte samma mål.
SD är på väg ut, Jimmie Åkesson var blek o tyst.
På bilden Pelle Åsling en man som driver företagsfrågor med framgång. Riksdagsledamot o C.


FK rättsosäkert

I dag kritiserar JO Fk för att de inte har fullödiga beslut i sina avslag. Det är rättsosäkert då man inte vet vad man ska överklaga. Det är något som IFS redovisade i son utredning. Man måste dokumentera alla motiv till ställningstagande för att beslutet ska bli tydligt. Då kan också man också peka på det som inte stämmer med den verklighets som den sjukskrivne har. Alltså kan man få rätt gentemot FK.

Det är dax att våra myndigheter är till för oss också när det gäller service o tillgänglighet. Där är det stora brister som måste bli bättre.


Elevhälsan

2011 infördes elevhälsan som en del i skollagen. Syftet var att vi skulle förstärka elevhälsan och förebygga att barn och ungdomar mår dåligt. Vi vet att fler och fler, tjejer framför allt, har psykiska problem de mår mer eller mindre bra. Alla dessa elever pojkar och flickor har rätt att få en bra vård och att förhindra att de blir sämre och sämre och sedan måste söka vård inom psykiatrin.

Men vad har det blivit av denna förändring i skollagen?. Nästan ingen ting. så många fler skolkuratorer finns inte och inte heller skolsköterskor. Det är katastrof. Varför följer inte kommunerna den lagstifning vi har? Tar man i problemen tidigt blir kostnaden för samhället mindre. Jag menar att det är dax att göra en riktig uppföljning av vad som blivit av elevhälsan och sedan medverka till att lagen följs. Det handlar om våra barn och ungdomar. Dessutom vet vi att psykiatrin är eftersatt och att väntetiderna är för långa. BUP, barn och ungdomspsykiatrin har ännu längre köer. Se till att vi får fler skolkuratorer och skolsköterskor då blir det bättre.

Legitimation för kuratorer

Jag är fortfarande tjänstledig från min tjänst på Lasarettet i Enköping. Har man som jag möjligheten att vara tjänstledig för politiska uppdrag tar man givetvis den tryggheten. Jag har en tjänst som kurator. Men, det är inte bara att gå till jobbet och säga att nu kan jag börja och ta emot patienter igen. Det har ju hänt en del sedan 2006. Året innan jag slutade ansökte jag om att få auktorisation, en legitimation för sjukhuskuratorer som mitt förbund beviljar. Man ska ha jobbat en massa år, ha jobbat kliniskt och få godkänt av chefter och arbetskamrater. Dock behövs inte någon patient som ger sig till känna och som ska intyga att man gjort ett bra jobb eller inte. Denna auktorisation var ett sätt att visa att man hade vissa kunskaper då vi i flera år begärt att få legitimation. De andra paramedicinska grupperna, typ sjukgymnaster och arbetsterapeuter har det. Det innebär ansvar för vad man gör. Nu i dag ska Regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en legitiomation för kuratorer inom Hälso - o sjukvården. Tack Regeringen för det!
Kampen ger alltid resultat och det visar att man aldrig ska ge upp även om det tar många år och verkar omöjligt. En lärdom så god som någon vilket även kan användas i behandlingssyfte. När livet är som mörkas kan man vara tämligen säker på att det blir ljusar om man jobbar på det.

Just nu är i alla fall livet ljust för våren har kommit och det är otroligt skönt.

RSS 2.0