Surrogatmödraskap

Känslostormarna om surrogatmödraskap går höga. Vad ska man tycka och hur ska man förhålla sig till detta? När jag var på centerpartiets stämma i Tierp diskuterades det förstås. Men samtidigt är det svårt och man pratade mer om det jordnära. Det som gäller en levande landsbygd och de agrara näringarnas förutsättninga. Sara sjödal på bilden tog över ordförandeskapet från bertil Ahlin.

Men när det gäller surrogatmödraskap har vi i centerpartiet inte velat ta i frågan. Den fanns inte. Men jag menar att vi måste för det gäller att skydda barnen. Dessutom menar jag att vi inte kan förhindra att barnlösa oavsett om man lever i ett tvåkönat förhållande eller i ett enkönat vill man ha barn. Reglerar inte vi det i Sverige kommer det att ske utomlands och på sätt som vi anser mycket dåliga både för surrogatkvinnan och för det kommande barnet. Låt oss titta på denna fråga och hitta ett sätt som ger trygghet för de inblandade för mig är barnet alltid det viktigaste.. Här har centerkvinnorna lovat att ta fram ett förslag. En eloge till dom.


Rehabilitering är viktigt

Besökte i tisdagskväll Försäkringskassan. Intressant som vanligt att få deras beskrivning av verksamheten och hur den utvecklas. Helt klart händer det positiva saker i myndigheten som kommer allmänheten till del. Men det finns som vanligt alltid mer att göra. Varför ökar sjukskrivningarna igen, t ex. För kvinnor är det den psykiska ohälsan och sedan rörelseorganen som är huvuddiagnoser. Någon huvuddiagnos för män finns inte. Vad gör vi åt det? Inflödet är också icke arbetslösa medan de som har långa sjukfall är de som är arbetslösa. Med andra ord är de som inte har sjukpenninggrudnad inkomst fler och fler. Vad gör vi åt det? Det betalas ut / miljoner utbetalningar varje år. Förståerligt att det kan bli fel men ska självklart inte ske. Man jobbar på det.
 
Jag menar att man måste satsa mer på företagshälsovården. Jag vill att Regeringen ska jobba för det. Medverka till att företag och arbetsgivare ser en fördel med tidiga insatser. För tidiga insater, är vetenskapligt bevisat, motverkar långa sjukskrivningar. Förstår inte varför Regeringen väntat så länge med att ta itu med detta. Jag uttalade mig om det i arbetet här om dagen. Det skulle medverka till färre arbetslösa. I stället skulle de få stöd och hjälp så att de kunde vara kvar på arbetsmakrnaden, dock inte nödvändigtvis hos samma arbetsgivare. En flexibel arbetsmarknad är som sagt något som Centerpartiet driver.
http://arbetet.se/2013/02/20/sjuka-kan-fa-ratt-till-rehab/
 
 

Hela landet ska leva

I dag presenterade Annie Lööf partistyrelsens omarbetade förslag till id'eprogrammet. Ett förslag som ska beslutas på extrastämman den 22-24mars. Programmet är bra. Det handlar om långtgående och kraftfulla åtgärder för att stödja småföretag att vilja och kunna anställa. Det poängteras att de gröna näringarna är viktiga för tillväxt i hela landet och att landsbygden ska leva. Dör ska finns arbetstillfällen o service o god infrastruktur. Välfärden den solidariska tryggheten lyfter man fram. Alla ska ha rätt till grundtrygghet, social trygghet o en inkomst man kan leva på. Ingen ska falla mellan stolarna utan samhällets skyddsnät ska fånga upp människor. Just det värmer mitt sociala hjärta. Miljöfrågan är tydlig. 100 procent förnyelsebart om 25-30 år. Med andra ord inga nya kärnkraftverk. Kan det bli tydligare.

Bilden visar att jag i fredags besökte en mjölkbonde utanför Enköping. EP var där o fick precis som jag lära mig en hel del om ett modernt svenskt jordbruk. Bönderna behövs för att vi stadsbor ska få mat o överleva.


Vi ska ställa en fråga

För att förändra världen och det svenska samhället tillser bättre måste vi ställa frågor. Vi måste kunna para ihop kunskap o kreativitet. Problemet är att vi inte vågar vara annorlunda. Vi följer de kunskaper vi lärt oss o vågar inte sticka ut. 

Centerpartiet har beslutat att utbildningsområdet är högt prioriterat för partiet inför valet 2014. Ulrika Carlsson, riksdagsledamot och skolpolitiskt talesperson kommer därför att ansvara för att utveckla utbildningspolitiken för att skapa en långsiktigt hållbar skola. 


Den 13 februari kickas därför Ulrika Carlssons "Skolresa" igång. Skolresan är det sätt på vilket Centerpartiet ger sig ut i landet och lyssnar in och diskuterar skolpolitik. Centerpartiet vill förbättra skolan genom att lyssna till de personer som kan och finns i skolans värld. Vilka är det som känner skolan bäst? Jo, det är elever, lärare och skolledare, dessa kommer Ulrika Carlsson att träffa. Centerpartiet ställer frågan "Hur skapar vi en skola för kunskap och kreativitet med hjälp av modern teknik och med avstamp i aktuell forskning på hjärna och lärande?" Centerpartiet - till skillnad från övriga partier - lyssnar in vad som rör sig runt om i skolsverige istället för att från ett rum i riksdagen i Stockholm skriva ett skolprogram.

Skolresan kommer att löpa på under hela 2013 och innefatta ett antal olika aktiviteter. Bl.a. kommer det att hållas större seminarier runt om i landet. Dessa kommer även att kompletteras med besök på skolor runt om i landet. Skolan har en mängd utmaningar, men det glöms ofta bort att det finns många framgångsrika skolor i Sverige. Dessa skolor vill Centerpartiet besöka. Vi vill ta del av deras framgångsrecept och sprida dem.

Ta tillfället i akt och bjud in Ulrika Carlssson till en intressant dialog!


Den enskilda människan

Den enskilda människan står alltid i Centrum. På bilden är det Annie Lööf som deltar med liv och lust i riksdagsgruppens möte. Hon är engagerad och förmanar oss att medverka till att vi fortsätter att diskutera idéprogrammet.


Handsken är kastad

Annie Lööf höll ett jättebra tal nu i Örebro på Centerns Kommundagarna. Hon lanserade bl à vårkampanjen " vi ser hela landet" . Det handlar om bönderna o deras överlevnad o om att kunna leva o försörja sig utanför tätorterna. Förbättra servicen t ex. Centern är på G.
På bilden syns några representanter från Uppsala län.


RSS 2.0