Ekonomisk grundtrygghet finns det?

I denna sena timme beger jag mig till Sthlm från en mycket bra distriktsstyrelse. Kreativa ledamöter från alla länets kommuner. Politiskt intresserade och med en järnvilja att medverka till att centerpartiet ska växa. Det finns ett mål och det är att bli större i alla de fyra val vi har framför oss. Ska verkligen bli roligt att få dra igång den riktiga valrörelsen.  
Men dagen har varit innehållsrik på annat sätt också. Jag har varit på Inspektionen för socialförsäkring, IFS, och då får man ju en massa funderingar. Vi i centerpartiet diskuterar och funderar på hur vi ska förbättra socialförsäkringen och den ekonomiska grundtryggheten. Alla får ju som bekant inte sjukpenning om man är sjuk fast man arbetar. Är man vid beovsanställd eller timmes har man inte samma skydd. Man kan ha den anställningsformen i många år. Vad händer då om man blir sjuk? Vad har arbetsgivaren för skyldighet och försäkringskassan? Vilken ersättning får man?. Här måste vi sätta ner fötterna och vi måste stärka värdet på våra trygghetssystem. Systemen är formade efter en person som arbetar heltid, dagtid från  20 års ålder till 65 år. Då fungerar allt som det ska. Hur många gör det i dessa dagar?
Adoptionerna från andra länder blir färre. Vad beror det på och vad innebär det för alla föräldralösa barn i vår värld.? Jag funderar på om det kommer att upphör om det blir lagligt med surrogatmödraskap? Vill vi verkligen det?
Funderingar och dåd är det redan ett bevis på att jag är på väg att forma nya visioner...........Företagshälsovården är viktig

OI går hade socialförsäkrings- och arbetsmarknadsutskottet anordnat ett seminarium om företagshälsovården. Frågan är varför man inte använder de pengar som Alliansen satsat. Sedan 2006 då vår nuvarande regering tillträdde har man på alla sätt arbetat för att minska sjukskrivningarna. Ett sätt är att få stöd på rätt sätt så att man får stöd och hjälp tidigt i sjukskrivningen och att man har arbetsgivare som är aktiva. För Centerpartiets del menar vi att Fhv behövs och att den måste förbättras så att arbetsgivarna ser att de tjänar på att vara knutna dit. Inför nästa år har man då pengar inte använts minskat dessa i BP 14. Vi måste rätta till det.
Fk förmedlade att de jobbar mer och mer med att få ett bra samarbete med alla aktörer vilket också inkluderar Fhv. Fhv samarbetsorganisation med dess vd Lars Hjalmarsson sa att man har ett nytt förslag.  Det innebär att man kan stötta för att få bort den 2:dra sjuklöneveckan. Alla som är anknutna till Fhv och arbetar aktivt med förbättrad miljö och minskade o förebygga sjukskrivningar borde kunna slippa den 2:dra sjuklöneveckan. 
Bra idé!


Leve landsbygdenJust nu pratar alla om landsbygden. Centerpartiet har alltid värnat landsbygden o vi gör det nu med. Vadär  det då som behövs för en levande landsbygd? Jo en viktig sak är livskraftiga företag vilket först o främst är de gröna näringarna. Allt som har med jordbruk att göra. 
I fösta hand tänker man då på jobb för män o kvinnor jobbar på andra ställen med andra branscher. Här har Centerkvinnorna pekat på vikten av komplement till det traditionella jordbruket. Det handlar om turism och hantverk o förädling av vad jordbruket producerar. Men , men det är svårt att få starthjälp och lån att komma i gång. Pengar till landsbygdsstöd ges inte  till det. Dax att tänka om. För vill vi ha en levande landsbygd med service i form
Av affärer t ex måste både män o kvinnor kunna jobba på landet. 

Miljövänliga pensionerDet finns olika intressen för att diskutera pensioner. I dag ska jag på en konferens o delta i en debatt om att placera våra pensioner miljönvänligt, på Centerstämman nu senast beslutade vi om att våra placeringar ska vara placerade så att det tar miljö-och etiska hänsyn . Det är inte vad placeringsreglerna för vad som gäller för AP-fonderna i dag. I dag gäller att pengarna ska ges mesta möjliga avkastning!!!!! Hur många säger emot????
Rubriken på debatten är "fosilbubblan i finansvärlden." Debatten är på engelska så nu har jag pluggat på - enviroment -account -pollution mm.

Ärna flygplatsDet diskuteras mycket om ett eventuellt civilflyg på Ärna utanför Uppsala. Man vill samsas med militärflyget. Ingen dum idé då redan landstinget gör det. Under flera år har det varit ett Regeringsärende. Många menar att ärendet dragits i långbänk. Oavsett det så är det ett jättekomplicerat ärende. Många olika delar att ta hänsyn till. Centern i Uppsala är delad i frågan och man har beslutat följa Miljödomstolens beslut. Där har man nu sagt nej! Regeringensda ord blir det sista.
Personligen säger jag nej då miljön för mig är viktig och som alliansens gröna röst borde det inte vara något att tveka om. Har förstått att det ska komma ett beslut innan jul från Regeringen. Men, men man vet aldrig vare sig vad beslutet blir eller när det kommer.....
I dagens UNT försöker nu S o MP göra politik av ärendet i den 12-timmen. Så dax nu..... 

RSS 2.0