Landsbygden är outnyttjad

I dag besöker Eskil Erlandsson, Landsbygdsminster och partikamrat med mig, Enköping och Landsberga gård i Örsundsbro. För oss i centern är det viktigt att hela landet kan leva och att landsbygden kan försörja folk som vill bo där. Då är givetvis bonden viktig och grunden till det decentraliserade Sverige. I Uppsala län har vi många verksamma på landsbygden. Trots att Uppsala är landets 4 största stad har de en stor landsbygd och i Enköpings kommun är det lika dant många lantbrukare. Läs debattartikel i dagens UNT.
http://www.unt.se/debatt/

Kommentarer
Postat av: Bertil Johansson

Den nya lagen om strandskyddet

När man gjorde om strandskydds bestämmelserna 2009 så har det blivit mycket svårare. Tidigare kunde man få dispens för gamla avstyckade tomter men det gäller inte längre. Samt möjligheten till lucktomter är även det borttaget i de nya bestämmelserna om strandskyddet.

Enligt den nya lagen så är det i stort sett bara genom att kommunerna utser speciella områden genom planläggning som det kan bli lättnader i strandskyddet. Att få så kallad enskild strandskyddsdispens utanför de här områdena, är det minst lika hårda krav på nu med den nya lagen.

Att söka strandskyddsdispens har också blivit mycket dyrare, än gamla lagen.Det har även blivit krav att man måste ha en kontrollansvarig som ska åka och kolla vid flera tillfällen så att allt går rätt till i ett eventuellt bygge av ett enkelt fritidshus. Det blir extra dyra sanktionsavgifter som följd.

Än så länge så har de nya strandskyddsreglerna minskat förhoppningarna att det skulle gå lättare att erbjuda attraktiva strandnära tomter till inflyttare i landsbygden.

2012-11-19 @ 02:20:13
Postat av: Bertil Johansson

En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
och flytta till större städer vore ju synd.

Svar: Strandskyddslagen ska ses över så att den blir och tolkas som det var meningen. Ser fram emot det.
solveig zander

2012-11-19 @ 02:20:42
Postat av: Bertil Johansson

Strandskyddsreglerna bör ändras snarast

Myndigheterna som Naturvårdsverket och Boverket borde verkligen ha föreslagit att mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde helt undantas från strandskyddet, men så blev det alltså inte.

Den lättnad som man vill införa för mindre sjöar och vattendrag är förenad med krav om prövningar i varje enskilt fall ändå.

Länsstyrelserna kommer att fortsätta med sina strikta bedömningar och att bedömningarna tar alldeles för lång tid med handläggning av strandskyddsdispenser.

Det saknas helt förslag om att ta bort kravet på att nya fritidshus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden.

På många ställen vid vattendrag finns det inga fritidshus att bygga intill. Markägare har vid flera upprepade tillfällen framhållit att reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över strandskyddsdispenser.

Något sådant förslag finns dock inte alls trots att kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga fritidshus i för att verkligen främja landsbygdens utveckling i framtiden.

Reglerna om strandskydd bör ändras få fort som möjligt och Länsstyrelsen bör inte ha någon rätt att överpröva. Låt kommunen få bestämma stranddispenserna.

Tyvärr måste det göras en ytterligare ny utredning om lättnader i den nya strandskyddslagen som kom 2009?

2013-10-03 @ 01:05:02
Postat av: Bertil Johansson

Boverket och Naturvårdsverket, göra det lättare att bygga vid små sjöar och vattendrag. Det är bra, men det är långtifrån nog.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser inte att förslaget är tillräckligt långtgående, Naturskyddsföreningen tycker precis helt tvärtom.

Förslagen som Naturvårdsverket och Boverket har kommit med innebär inte lättnader i strandskyddet för landsbygden överhuvudtaget, och att utveckling därmed hindras.

Själv tycker man att det är märkligt med ett system där staten genom länsstyrelserna, regeringens företrädare ute i länen, anser sig bättre kunna avgöra hur en kommun bäst ska använda sin mark.

Man kan undra faktiskt att på vilka grunder? Någon större risk överexploatering finns inte alls, det finns ju hur mycket stränder som helst Sverige.

2013-10-04 @ 20:23:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0